งานฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ปีการศึกษา 2557 ภายใต้หัวข้อ STEP UP (เครดิตภาพการแสดงจาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย)

งานแสดงลิเกประยุกต์ (ในประเทศ) ปีการศึกษา 2556

งานลิเกต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556