หน้าหลัก      ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
ที่อยู่ 131 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ตู้ปณ. 48 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ (053) 248191, 242090
โทรสาร (053) 306419
Email : ccipyu@gmail.com