หน้าหลัก      งานสตูดิโอ
งานสตูดิโอ
     สถาบันฯ ให้บริการด้านห้องบันทึกเสียง ห้องถ่ายทำ /ตัดต่อวีดีโอ เวทีกลางแจ้ง เพื่อเป็นพันธกิจด้านการบริการ สนับสนุนงานประกาศของสถาบันฯ บริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก