หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแสดงละคร เรื่อง ของขวัญจากพระเจ้า ในงานสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแสดงละคร เรื่อง ของขวัญจากพระเจ้า ในงานสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

     สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแสดงละคร เรื่อง "ของขวัญจากพระเจ้า" ในงานสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่