หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแสดงในงานสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่

สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแสดงในงานสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่

     สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแสดงในงานสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่ 
ขอขอบคุณ ภาพจากโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน